คนที่ควรรู้จัก

นายเพิ่ม  จันทร์ทุ่ง  อายุ  60  ปี  อาชีพทำนาช่างทำบ้าน  อยู่บ้านเลขที่  94  หมู่  9  ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64160 ตาของฉันมีอาชีพทำนาทำบ้านและตาของฉันเคยทำความสะอาดชุมชน  ช่วยตีฝาบ้านที่ผุผังให้คนใกล้บ้าน  ช่วยรื้อฝาบ้านออกให้คนใกล้บ้าน  ไปใส่บาตรงดกินเหล้าเข้าพรรษาทุกปี  ตาฉันยังไปช่วยไถนา  หว่านข้าว  ตากข้าว  แบกข้างเข้ายุ้ง  นำข้าวใส่กระสอบเพื่อจะนำไปโรงสีข้างให้กับคนข้างนา  ยังช่วยสร้างกระท่อมให้คนข้างนาอีกด้วย  และตาฉันยังหาปลากินเอง  ปลูกผักสวนครัว  และยังมีผลไม้ต่าง ๆ  เช่น  น้อยหน่า  ละมุด  มะละกอ  มะยม  มะม่วง  มะพร้าวกินเองและยังเผาถ่านไว้ก่อไฟเอง  ถากสะเก็ดไม้ไว้จุดไฟทำกับข้าวตอนไฟดับ  ทำนาก็เก็บไว้  2  ส่วน คือ  ส่วนที่  1  นำไปขาย  ส่วนที่  2  นำมาเก็บเข้ายุ้งเพื่อเอาไว้กินในเดือน  ปี  ต่อ ๆ  ไปจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อข้าวจะได้ประหยัดเงินเก็บเงินไว้ซื้อของต่าง ๆ  ตาของฉันได้ไปช่วยดึงน้ำเข้านาและได้ไปช่วยคนข้างนาจับปลา  ตาของฉันยังมีส่วนร่วมในโครงการออมทรัพย์ของหมู่บ้านอีกด้วย

images4498