ระวัง!!โรคที่มากับน้ำท่วม

cap24248

โรคที่มากับน้ำท่วม

ในขณะนี้แทบทุกพื้นที่กำลังผจญกับภาวะน้ำท่วมอยู่ คนไทยจำนวนมากในหลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่ ไม่มีที่ทำมาหากินต้องสูญเสียทรัพย์สิน และมีผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีโรคที่มากับน้ำท่วมอีก

โรคกลุ่มแรกคือโรคที่มากับน้ำและอาหาร ซึ่งเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหาร โดยรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคปะปน  เช่นอหิวาตกโรค หรือท้องร่วงอย่างรุนแรงจากเชื้อโรคในทางเดินอาหาร เช่นเชื้ออีโคไล  เรามีวิธีการป้องกันดังนี้1. ดื่มน้ำสะอาดที่ต้มสุก   2.ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารหรือปรุงอาหาร3. หลีกเลี่ยงการใช้น้ำที่ไม่แน่ใจว่าสะอาดหรือไม่มาซักผ้าล้างจาน  4. เก็บอาหารและภาชนะใส่ให้ห่างจากสัตว์นำเชื้อโรค

โรคที่มากับน้ำท่วมอีกกลุ่มคือพวกสัตว์มีพิษทั้งหลาย งู ตะขาบ แมงป่อง นอกจากนี้ยังมีโรคฉี่หนูอีก

โรคกลุ่มต่อทาเป็นโรคที่มาจากยุง โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก วิธีป้องกันคืออย่าปล่อยให้บริเวณบ้านมีน้ำขัง

โรคต่อมาคือน้ำกัดเท้า อาจติดเชื้อราได้

ฉะนั้นควรดูแลรักษาป้องกันตนเองและคนในครอบครัว   และเป็นกำลังใจให้ทุกคนและทุกครอบครัวฟันฝ่าวิกฤตน้ำครั้งนี้ไปได้ด้วยดี